News Update

News in Asia

พุไทยไม่กังวลเรื่องการละเลย

ในวันนี้ (28 มิถุนายน 2018) สมาชิกที่มีอิทธิพลของพรรคเพื่อไทยระบุว่าเขาไม่กังวลเรื่องสมาชิกที่เสียชีวิตร่วมพรรคใหม่ในการประกวดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปนายมาษินันท์ภาษาไทยรายงาน

ผู้เล็ดลอดทั้งหมด 58 คนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจำนวนสมาชิกรัฐสภามากที่สุด

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตะวันออกเฉียงเหนือของเราที่เหลืออยู่ได้รับความสนใจใกล้ชิดกับผู้สนับสนุนของพวกเขาและเราก็ไม่เป็นห่วง” นายประยูรศิริพาณิชกล่าวว่า

พรรคประชาชื่นที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับการสนับสนุนจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพพ. สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐบาลปัจจุบัน

Updated: June 28, 2018 — 8:14 pm
News Update © 2018 Frontier Theme