News Update

News in Asia

สวนสนประดิพัทธ์

ใต้ทิวสวนสวยงามที่ขนานไปกับท้องทะเลสีครามแห่งนี้คือสถานที่พักผ่อนในสังกัดกองทัพบก โดยภายในนั้นสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งด้านทิศเหนือเป็นโซนของอาคารที่พัก แนวชายหาดอันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ และอาคารรับรองกลุ่มหนึ่งของกองทัพบก ส่วนฝั่งด้านทิศใต้นั้นก็เป็นอาคาร รับรองของกองทัพบกเช่นกัน

และยังมีลู่วิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักการออกกำลังกาย ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว หาดสวนสนประดิพัทธ์จึงเป็นจุดหมายของผู้ที่ต้องการการพักผ่อน อย่างแท้จริง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Updated: February 13, 2018 — 10:53 pm
News Update © 2018 Frontier Theme