News Update

News in Asia

Category: health news

วิธีแก้ไข รูขุมขนกว้าง หน้ามัน

ขุมขนถูกสร้างเสร็จสิ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ รูขุมขนบนใบหน้ามีจำนวนโดยเฉลี่ย 200,000-300,000 มากน้อยต่างกันไปในแต่ละคน ขึ้นกับขนาดใบหน้า พันธุกรรม เชื้อชาติ จำนวนรูขุมขนไม่เพิ่มไม่ลดตามอายุ แต่ขยายขนาดได้เมื่ออายุมากขึ้น จำนวนรูขุมขนในเพศหญิงและชายมีจำนวนไม่ต่างกันมากนัก ส่วนลึกสุดของรูขุมขนจะมีต่อมที่เป็นต้นกำเนิดของขน เราเรียกต่อมนี้ว่า ต่อมขน (hair follicle) มีรูปร่างเป็นกระเปาะ บางครั้งก็เรียกว่า กระเปาะขน

อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่วัยรุ่น

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องฟ้าหลวง 1,2 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 โดยมีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับตำบล, และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมรวม 200 คน

เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560” เน้นการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และรณรงค์ให้งานเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเที่ยวงานดังกล่าว

News Update © 2017 Frontier Theme