News Update

News in Asia

Category: health news

อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่วัยรุ่น

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องฟ้าหลวง 1,2 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 โดยมีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับตำบล, และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมรวม 200 คน

เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560” เน้นการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และรณรงค์ให้งานเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเที่ยวงานดังกล่าว

News Update © 2017 Frontier Theme